Pack King Automatic Equipment Co., Ltd.

E-pošta: jade@packingconveyor.com  Telefon: +86-13927222182

Dizajn projekta

Materijal se transportira na vagu za više glava dizalom Z-tipa.

Vaga s više glava ravnomjerno će rasporediti materijal u svaku utičnicu, a zatim u stroj za pakiranje.

Stroj za pakiranje transportirat će zapakirani gotov proizvod kroz transporter gotovih proizvoda.

Materijal se na nagibnu transportnu traku transportira na vagu s više glava.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal u svaku utičnicu, a zatim ga unosi u stroj za pakiranje.

Stroj za pakiranje će poslati gotov proizvod kroz vodoravni transporter.

Vaga s više glava i stroj za pakiranje rade na radnoj platformi, a vodoravni transporter postavljen je ispod radne platforme.

Materijal se na nagibnu transportnu traku transportira na vagu s više glava.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal u svaku utičnicu, a zatim ga unosi u stroj za pakiranje.

Stroj za pakiranje će poslati gotov proizvod kroz vodoravni transporter.

Vaga s više glava ravnomjerno raspoređuje materijal na transporter s nagnutom zdjelom, transporter s nagnutom zdjelom transportira materijal do stroja za pakiranje, stroj za pakiranje bit će pakiran kroz transporter gotovih proizvoda do rotacijskog stola.